Hierbij delen wij u mede dat wij met ingang van vrijdag 1 juli 2022, een nieuw correspondentieadres hebben, te weten:

ProActief Performance Solutions B.V.
Zeilschip 1
3991 CT HOUTEN

Op korte termijn zullen wij tevens fysiek verhuizen naar dit adres, wij zullen u hierover te zijner tijd nader informeren.