proactief

Onze diensten

=

Consultancy

Met onze dienstverlening Consultancy richten we ons op het geven van advies en ondersteuning bij proces- en projectvraagstukken, en het uitvoeren van interim opdrachten en coaching trajecten. Vooral onze senior professionals en generalisten, met minimaal vijftien jaar ervaring, zijn hier actief.

Onze professionals sturen complexe projecten aan en zitten vaak op de eerste of tweede positie in grote projecten. Het gaat veelal over projecten die niet zozeer gericht zijn op de techniek, maar meer op het proces om tot realisatie van de doelstellingen te komen. De menskant, de advieskant en de communicatie spelen daarbij een belangrijke rol. In het proces krijgen onze consultants nogal eens te maken met tegengestelde belangen van diverse partijen. Dat vraagt dus om een specifieke aanpak en een flinke dosis sensitiviteit en overtuigingskracht. Daarnaast zijn het creatieve, ondernemende mensen die graag samenwerken en een uitgebreid netwerk hebben. Vanuit het partnerschap wordt samen met de organisatie een integrale analyse van de situatie of de problematiek gemaakt (management & organisatie; productie & marketing; financiën, stuurmechanismen & resultaten, etc.) Er volgt een onderscheidend en een op maat gemaakt advies. Daarbij helpen wij de onderneming de oplossing te implementeren. Dit doen we met gevoel voor de organisatie-identiteit en -omgeving.

=

Detachering

De juiste match is een kwestie van fingerspitzengefühl in combinatie met tijd en aandacht voor zowel de opdrachtgever als onze professionals. Het gaat niet enkel en alleen om kennis en kunde, maar ook om persoonlijke competenties en eigenschappen. Dit vindt PPS-Nederland belangrijk en gaat met project-detachering dus verder dan alleen maar het  inzetten van capaciteit, ondanks dat dit vaak de primaire behoefte is.
=

Engineering

Engineering is voor PPS-Nederland het creatief en grenzeloos toepassen van onze technische kennis, onze opgebouwde ervaring en de bestaande wetenschappelijke kennis om infra- en energie-installaties, systemen en processen zowel te ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, exploiteren als te onderhouden. Dit doen wij door steeds het optimale evenwicht te zoeken voor de belangen van nu en in de toekomst van zowel onze opdrachtgevers, onze medewerkers en de maatschappij rondom ons waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidszin essentiële waarden zijn.
=

HR Advies & Recruitment

Op het gebied van Human Resources & Recruitment kunnen wij u een breed scala aan expertise bieden. Vraagstukken op het gebied van o.a. performance management, leiderschapsontwikkeling, strategische personeelsplanning, talentmanagement en verzuimmanagement kunt u bij PPS-Nederland neerleggen. Bent u op zoek naar (meer) uniformiteit en efficiency binnen uw organisatie, wilt u meer duidelijkheid over het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden, ook dan bent u bij PPS-Nederland aan het juiste adres. Maar benader ons ook gerust wanneer u op dit moment (deels) HR nog niet heeft ingericht en u hierbij ondersteuning nodig heeft. Heeft u tijdelijke ondersteuning nodig door sabbatical, ziekte of anderszins afwezigheid van uw huidige HR adviseur of Recruiter, ook dan kunnen wij u de oplossing bieden.

Met andere woorden, u kunt al uw personeelsvraagstukken bij ons kwijt. Wanneer wij de door u gevraagde expertise niet in huis hebben is ons netwerk groot genoeg om de juiste match te vinden.

=

Management Solutions

Het onderdeel Management Solutions van PPS-Nederland richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op het management – het hart – van uw organisatie. Het innoveren van uw business en het versterken van uw management, zodat wij op deze wijze het verbeterpotentieel in kaart kunnen brengen en de prestaties en resultaten van uw organisatie naar een hoger niveau kunnen brengen. Hierbij sluiten we nauw aan bij de strategie van uw bedrijf. Samen met u als opdrachtgever stellen we vast hoe we uw organisatie het beste kunnen ondersteunen. Maatwerk dus.
=

Risk & Compliance

Wij geloven dat de flexibele schil bij organisaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen om innovatie, slagkracht en flexibiliteit te garanderen. We zien het als onze missie om dit perfect voor onze klanten te regelen.

Deze missie vullen we concreet in door enerzijds te focussen op ontzorging van de klant en anderzijds het objectief selecteren van de perfecte kandidaat. Dit doen we vanuit een positie van ‘customer intimacy’ waardoor we de vraag van de klant kennen en begrijpen zodat de beste oplossing kan worden gevonden.

Wij zijn een betrouwbaar en betrokken gesprekspartner met focus op de interne organisatie, cultuur en behoefte(n) van de klant. Wij optimaliseren het inhuurproces van matching tot aan facturatie en maken het inhuurproces volledig risicovrij, compliant, inzichtelijk en beheersbaar.

=

Special Solutions

Het onderdeel Special Solutions van PPS-Nederland richt zich op de speciale wensen van uw organisatie op het gebied van wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsrecht. Zo staat PPS-Nederland nauw in contact met o.a. de Belastingdienst, juristen en het UWV om zodoende antwoord te geven op speciale vraagstukken. Denk hier bijvoorbeeld aan het wegvallen van de VAR en de nieuwe Wet DBA per 1 mei 2016, of het willen proefplaatsen van iemand binnen uw organisatie die momenteel een WW-uitkering ontvangt. Met behulp van onze professionals zijn wij in staat, u op deze gebieden van een juist advies te voorzien en volledig te ontzorgen.
=

Werving & Selectie

U zoekt een nieuwe medewerker die meteen bij u in dienst kan treden, ook hierbij helpen wij u graag. Op basis van uw functieprofiel, eisen en wensen zoeken wij de perfecte kandidaat voor u. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van dit profiel, de eisen en de wensen.
=

HDD-boringen

PPS-Nederland voert door heel Europa HDD-boringen uit voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers.

De HDD-boring is vaak een oplossing die wordt ingezet wanneer leidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen moeten worden aangebracht.

3 Fasen HDD boring

Een HDD-boring bestaat uit 3 fases: de pilotboring, het voorruimen van het boorgat en het intrekken van de productiebuis.

De (bestuurbare) boorkop met holle pijpen wordt door de grond geboord. Wanneer de boorkop boven komt aan de uittredekant, wordt deze vervangen door een ruimer om het boorgat te vergroten. Tot slot wordt de productbuis door het boorgat ingetrokken, waarna de kabel of leiding kan worden gelegd.

Voordelen HDD-boring

  • HDD-drilling kan over afstanden van honderden meters worden toegepast;
  • Tijdsbestek én kosten zijn gunstig in relatie tot de complexiteit van het project;
  • Minimale overlast voor mens en milieu;
  • Ontziet zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur volledig;
  • Met verschillende meetsystemen (walkoversysteem, magnetische steeringstool, gyro steeringstool) kan de positie van de boorkop vrijwel continu worden bepaald en waar nodig worden bijgestuurd om ondergrondse obstakels te omzeilen.

HDD-boring door van a tot z

PPS-Nederland draagt bij de uitvoering van de HDD-boring zorg voor alle bijkomende zaken, zoals de aanvraag van de benodigde vergunningen, de wegafzetting, de kostenspecificatie, de werktekening met maatvoering, leidingspecificaties, het bepalen van de meetapparatuur en verzorgt het contact met opdrachtgever en betrokkenen.