Met trots delen wij ons succes: het behalen van de NEN4400-1:2010 kwaliteitslabel met PPS-Nederland!

SNA_VerklaringVanRegistratie

Middels dit kwaliteitslabel onderscheiden wij ons als project-, detachering- en consultancybureau. Wij voldoen aantoonbaar aan alle eisen welke door de norm gesteld worden, waaronder:

  • identificatie van de onderneming;
  • juiste aangifte en afdrachten van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • loonbetaling welke niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • het uitvoeren van een identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • het voorkomen van risico’s op aansprakelijkheidsstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren én op de juiste wijze documenteren van de vereiste documenten.

Wat zijn de voordelen voor u als opdrachtgever?

Leent u geregeld arbeid in of besteedt u regelmatig werk uit? Werken met PPS-Nederland, welke NEN4400-1:2010 geaccrediteerd is en zich derhalve heeft aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Op basis van Keten- en Inleneraansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor het niet afgedragen van omzetbelasting en loonheffingen, tevens riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Bovendien laat u, wanneer u met PPS-Nederland werkt, uw (zakelijke) relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie staan bij u namelijk hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.

Meer weten over wat PPS-Nederland voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze consultants, wij staan u graag te woord.

Tot snel,

Team PPS-Nederland