proactief

Accreditaties

NEN4400-1:2010

PPS is NEN4400-1:2010 geaccrediteerd.
Deze accreditatie is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving, lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. PPS wordt periodiek gecontroleerd op haar verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

VCU

PPS is VCU geaccrediteerd.
Deze VCU accreditatie staat voor Veiligheid, Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. De VCU accreditatie is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem, waarmee PPS aantoont de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, hoog in het vaandel te hebben en te houden.